LATO W MIEŚCIE 2018

Szanowni Państwo,

Informuję, że nie będą Państwo musieli pobierać hasła ze szkoły w celu zalogowania się na Lato w mieście 2018. Hasło zostanie nadane przez system podczas rejestracji na stronie www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl.

Harmonogramu zapisów do Programu "Lato w Mieście 2018".
Wykaz wakacyjnych placówek edukacyjnych.

DUPLIKATY LEGITYMACJI I ŚWIADECTW SZKOLNYCH

Regulamin wydawania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw szkolnych obowiązujący w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. (Dz. U. poz. 170 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).


Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnych
1. W przypadku zagubienia oryginału legitymacji szkolnej rodzic dziecka składa w sekretariacie szkoły podpisane, aktualne zdjęcie legitymacyjne ucznia (nazwisko i imię, PESEL, data urodzenia i adres zamieszkania) wraz z dowodem wpłaty.
2. Za wydanie duplikatu legitymacji należy uiścić opłatę w wysokości 9 zł na konto 02 1030 1508 0000 0005 5099 2043, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317, ul. Deotymy 37, 01-409 Warszawa.
3. Czas oczekiwania na wydanie duplikatu wynosi do 7 dni (w okresie ferii letnich i zimowych czas oczekiwania może ulec wydłużeniu).

Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych

1. W przypadku zagubienia oryginału świadectwa szkolnego rodzic dziecka lub pełnoletni absolwent składa w sekretariacie szkoły podanie do Dyrektora Szkoły o wydanie duplikatu świadectwa wraz z dowodem wpłaty za wydanie duplikatu.
2. Podanie powinno zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko ucznia,
- aktualny adres wraz z numerem telefonu,
- datę urodzenia i PESEL,
- datę ukończenia szkoły,
- imię i nazwisko wychowawcy.
3. Za wydanie duplikatu świadectwa należy uiścić opłatę w wysokości 26 zł na konto 02 1030 1508 0000 0005 5099 2043, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317, ul. Deotymy 37, 01-409 Warszawa.
4. Czas oczekiwania na wydanie duplikatu wynosi do 14 dni (w okresie ferii letnich i zimowych czas oczekiwania może ulec wydłużeniu).
5. Duplikat świadectwa może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie do odbioru dokumentu.

Nie ma możliwości dokonywania wpłat w sekretariacie szkoły.

ZGUBIONA KARTA UCZNIA ZTM

W przypadku zgubienia karty ucznia należy zgłosić się wraz z wypełnionym wnioskiem o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej oraz aktualnym zdjęciem do dowolnego Punktu Obsługi Pasażerów ZTM.
Opłata za wydanie duplikatu wynosi 14 zł. Proszę pamiętać o zabraniu ważnej legitymacji szkolnej dziecka oraz dokumentu tożsamości.
Dokładniejsze informacje znajdą Państwo na stronie ZTM-u:
www.ztm.waw.pl/?c=705&l=1
www.ztm.waw.pl/?c=697&l=1

ZTM - KARTA UCZNIA

Szanowni Rodzice,

Od 1 września 2017 r. bezpłatne przejazdy będą przysługiwały dzieciom ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dokumentem uprawniającym do darmowych przejazdów będzie Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska ze specjalnym wzorem - Karta Ucznia.
Karty będą przygotowane przez ZTM i wydane przez szkołę.
Aby otrzymać kartę należy: pobrać wniosek (od wychowawcy klasy lub ze strony), poprawnie go wypełnić i przekazać wraz z podpisanym zdjęciem do wychowawcy najpóźniej do 6 kwietnia 2017 r.
Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z INFORMACJĄ DLA RODZICÓW i WZOREM WYPEŁNIONEGO WNIOSKU.
Wnioski złożone po terminie nie będą mogły być przekazane do ZTM-u.

INFORMACJA DLA RODZICÓW(.pdf) WZÓR WYPEŁNIONEGO WNIOSKU (.pdf) WNIOSEK (.pdf)

Magdalena Politańska
Dyrektor ZSI 71

************************
WNIOSKI 500+

Szanowni Państwo,
Od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. w godzinach 8.00-16.00 w sekretariacie szkoły będą przyjmowane wnioski 500+. Wszystkie informacje na temat programu mogą państwo znaleźć na stronach:
warszawarodzinna.um.warszawa.pl/program-500-w-warszawie
www.wom.wola.waw.pl/Rodzina-500,109
Przy wypełnianiu wniosku zachęcamy do korzystania z kreatora wniosków
kreator500plus.um.warszawa.pl

Aby uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosków zachęcamy do zapoznania się z:
INFORMATOREM
WZOREM WNIOSKU 500 + NA PIERWSZE I KOLEJNE DZIECI
WZOREM WNIOSKU 500 + NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECI

************************

ZARZĄDZENIE
Zarządzenie Nr 1/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 71 w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

************************

INFORMACJA NA TEMAT UBEZPIECZENIA
W bieżącym roku szkolnym w porozumieniu z przewodniczącym Rady Rodziców została wybrana firma ubezpieczeniowa AXA.
Ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia można zapoznać się na stronie www.ubezpieczeniwszkole.pl

************************

BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI
Informujemy, że uczniowie klas 1, 2 i 4 SP oraz klas I GM otrzymają bezpłatny pakiet podręczników i zeszytów ćwiczeń, który szkoła dostarczy na początku września 2015 r.

************************

OBOWIĄZEK UAKTUALNIANIA DANYCH
Szanowni Rodzice,
Przypominamy, że o każdej zmianie adresu zamieszkania lub zameldowania ucznia należy niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy lub pracowników sekretariatu szkoły. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. do zadań dyrektora szkoły należy kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci. Nieaktualny adres zameldowania lub zamieszkania ucznia uniemożliwia poprawną kontrolę tego obowiązku

************************

Aby zapewnić Rodzicom pełen dostęp do informacji na temat ubezpieczenia szkolnego jakie w roku szkolnym 2014/2015 zostało wybrane w Zespole Szkół Integracyjnych nr 71 uruchomiliśmy specjalną stronę internetową. www.ubezpieczeniwszkole.pl to strona, na której znajdują się informacje na temat ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży w ZSI 71, odpowiedzi na pytania w jaki sposób zgłosić szkodę, kontakt do Ubezpieczyciela, a także druki dotyczące zgłoszenia szkody oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Hasło dostępu do strony www.ubezpieczeniwszkole.pl dla naszej szkoły to: a044284