•STRONA_GŁÓWNA •AKTUALNOŚCI •SEKRETARIAT •DYREKCJA •NAUCZYCIELE-SPECJALIŚCI •RADA_RODZICÓW •PATRON •SAMORZĄD UCZNIOWSKI •KALENDARZ •BIBLIOTEKA •KRONIKAsekretariat SPI Nr 317

SEKRETARIAT: Katarzyna Konachowicz, Paulina Jutrzenka
CZYNNY CODZIENNIE OD GODZINY 8.00 DO 16.00

W sprawie skarg i wniosków dyrekcja przyjmuje interesantów - po wcześniejszym umówieniu:
Dyrektor Magdalena Politańska - czwartek 15.00 - 16.00
Wicedyrektor Iwona Stelmaszczyk - Dyba - środa 15.00-16.00


SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 317 im. Edmunda Bojanowskiego
ul. Deotymy 37, 01-409 Warszawa, tel: 22 836 03 12; fax: 22 836 13 22

numery wewnętrzne:
sekretariat: 21; pedagog szkolny: 23; psycholog szkolny: 28; biblioteka: 31; pielęgniarka: 26; kierownik gospodarczy: 25

sekretariat

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY SZKOLNE

• Koncepcja funkcjonowanie i rozwoju szkoły
STATUT SPI Nr 317
STATUT GI Nr 52
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
SPI Nr 317

Program wychowawczy GI Nr 52
Program profilaktyki GI Nr 52

REGULAMINY

Przyznawania stypendium w SPI Nr 317
Przyznawania stypendium w GI Nr 52
Przyznawania stypendiów edukacyjnych Prezydenta m.st. Warszawy
Wycieczek
Dyżurów
Samorządu Uczniowskiego
Biblioteki
Korzystania z podręczników dotacyjnych
Świetlicy szkolnej
Rady Rodziców
Przebywania uczniów na terenie szkoły
Spędzania przerw

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PODRĘCZNIKI DOTOWANE

Zestaw podręczników dla klas 1-3
Zestaw podręczników dla klas 4-5
Zestaw podręczników dla klas I-II gimn

PODRĘCZNIKI BEZ DOTACJI

Zestaw podręczników dla klas 6ab
Zestaw podręczników dla klas II-III gimn

Programy nauczania dla klas 0-3
Programy nauczania dla klas 4-6
Programy nauczania dla gimnazjum

DRUKI

Podanie do SPI Nr 317


01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37, tel: 022 836 03 12, fax: 022 836 13 22, e-mail: zsi71@zsi71.edu.pl