•STRONA_GŁÓWNA •AKTUALNOŚCI •SEKRETARIAT •DYREKCJA •NAUCZYCIELE-SPECJALIŚCI •RADA_RODZICÓW •PATRON •SAMORZĄD UCZNIOWSKI •KALENDARZ •BIBLIOTEKA •KRONIKArada rodziców

WYCIĄG Z REGULAMINU RADY RODZICÓW:

"(...)Rada Rodziców reprezentuje rodziców i opiekunów prawnych w stosunku do organów szkoły i innych organów oświaty.
Podstawowym celem Rady Rodziców jest współdziałanie z dyrektorem, nauczycielami oraz rodzicami uczniów w procesie nauczania, opieki i wychowania.
Współdziałanie rodziców i nauczycieli winno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i wychowawczej, poziomu nauczania, rozwiązywaniu problemów wychowawczych i zaspokajaniu potrzeb opiekuńczych oraz intelektualnych dzieci i młodzieży(...)"

SKŁAD RADY RODZICÓW
w roku szkolnym 2018/2019

PRZEWODNICZĄCA RR
Beata Ziemkiewicz - Janota (5b)

V-CE PRZEWODNICZĄCA RR
Marzena Kąkała (8b)

V-CE PRZEWODNICZĄCA RR
Anna Gajewska-Niemiec (0b)

SKARBNIK RR
Agata Burzyńska (4a)

CZŁONEK PREZYDIUM
Anna Dubrowska (6b)

CZŁONEK PREZYDIUM
Dorota Łagojda (3b)

CZŁONEK PREZYDIUM
Barbara Romanowska - Galas (2a)


NUMER KONTA RADY RODZICÓW

21 1090 1694 0000 0001 2030 5586 (Santander)


Kontakt mailowy z RR: radaspi317@gmail.com

OGŁOSZENIA

• Składki na Radę Rodziców można wpłacać PRZELEWEM na konto Rady Rodziców lub GOTÓWKĄ, przy okazji DNI OTWARTYCH obok sekretariatu Szkoły (dowodem wpłat jest wówczas druk KP wystawiony przez członka Prezydium Rady Rodziców)

Sprawozdanie z działalności Rady w roku 2013/14

01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37, tel: 022 836 03 12, fax: 022 836 13 22 e-mail: zsi71@zsi71.edu.pl