•STRONA_GŁÓWNA •AKTUALNOŚCI •SEKRETARIAT •DYREKCJA •NAUCZYCIELE-SPECJALIŚCI •RADA_RODZICÓW •PATRON •SAMORZĄD UCZNIOWSKI •KALENDARZ •BIBLIOTEKA •KRONIKAaktualności, ogłoszenia...

logo_ajent1 (3 kB)

• INFORMACJE • CENNIK • ABONAMENT •

KONTAKT ZE STOŁÓWKĄ - tel.: 512278034
(również w celu odwołania obiadu - ODWOŁYWANIE OBIADÓW NA DZIEŃ BIEŻĄCY TYLKO DO GODZINY 9:00)

RODO - informacja dla rodziców (.pdf)
DEKLARACJA 2018/2019 (.pdf)
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO STOŁÓWKI (.pdf)
REGULAMIN OPŁAT ABONAMENTOWYCH (.pdf)
ELEKTRONICZNY SYSTEM EWIDENCJONOWANIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW (.pdf)
ABONAMENT - CZERWIEC 2019 (.pdf)
JADŁOSPIS - CZERWIEC 2019 (.pdf)


Prosimy o terminowe opłaty ze względu na konieczność wprowadzenia danych do elektronicznego systemu wydawania posiłków. Osoby, które opłacą abonament w dniach następnych obowiązuje zasada dziś opłacasz od jutra korzystasz z obiadów

1. Opłaty przez internet dotyczą tylko i wyłącznie wykupienia minimum 10 dni abonamentowych
2. Wpłaty przelewowe dotyczą tylko jednego dziecka. W przypadku rodzeństwa wpłaty za poszczególne dziecko dokonywane są osobnymi przelewami.
3. Zwroty za odwołane obiady odbierane są osobiście w sklepiku szkolnym w miesiącu następującym po odwołaniach lub potrącane przez opłacającego z następnego abonamentu po wcześniejszym ustaleniu kwoty. Np. zwroty za WRZESIEŃ następują w PAZDZIERNIKU.
4. Wpłat internetowych należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy - będzie to 29 lub 30 w zależności od liczby dni miesiąca. Osoby, które dokonały przelewu po tym terminie proszone są o dostarczenie kopii przelewu do sklepiku szkolnego w celu wpisania dziecka na listę obiadową.
5. Wysokość abonamentu będzie każdorazowo podawana do wiadomości na szkolnej stronie internetowej do 15-go dnia każdego miesiąca poprzedzajacego okres żywieniowy

Dane do przelewu
PB GASTRO S.C. WARSZAWA UL. NOWODWORSKA 29B/406
NOWY NR KONTA 49 1020 1042 0000 8102 0221 8915


Przykład wpłaty - BARDZO WAŻNA TAKA WŁAŚNIE KOLEJNOŚĆ OPISU TYTUŁU WPŁATY:
Tytuł: ZSI 71 SP lub GIMN.- KL. 3B KOWALSKI JAŚ - OB. lub II D. lub Z .- (ŚNI.) -(POD) Miesiąc/rok, za który opłacamy abonament - WRZESIEŃ 2015
• JADŁOSPIS •


poniedziałek

obiad:
II śniadanie:
podwieczorek:

wtorek

obiad:
II śniadanie:
podwieczorek:

środa

obiad:
II śniadanie:
podwieczorek:

czwartek

obiad:
II śniadanie:
podwieczorek:


piątek

obiad:
II śniadanie:
podwieczorek:01-409 Warszawa, ul. Deotymy 37, tel: 022 836 03 12, fax: 022 836 13 22, e-mail: spi317@spi317.edu.pl